Author Topic: __________ _____ (Dirilis Osman) 20 _____ ________ ______ `_((__))_` __________ _____ (Dirilis Os  (Read 5 times)

CarlaRumpf

  • Magang
  • *
  • Posts: 3
    • View Profile
Advertisement
________ :
__________ _____ (Dirilis Osman) 20 _____
_______
____ ______: 12-06-2019

__________ _____ (Dirilis Osman) 20 _____
__________ _____ (Dirilis Osman) 20 _____

_ _____ ____ ________ ___________? ___________ ________ ____, ___ ___ ____________ _ _________ _____. ___ _ ______ ___________ ______? ____ _____ ________ _____ _ 150-_ ________ ________ ___________ TRT 1 Dirilis Ertugrul. __ _________ _ _________, ___ _________ _ ______ ________ ________ _____ ________ _________ _______ ______ _____, ____ ______ ________ ________ __________ ___________ ___ __________ ___________, _______ ______, _________ ___ __________ _____ _______, ______ __________ _______ ________ _ _____ _______ _______. Burak Ozcivit ________ __________ ______ ___ _____ ____! ____ ___ ______ _________ ___________? ______ ____________ __________. __ _ _____ _____ ___ _ ___ _______ _____ __ ______ ___________ ______.
_____________ __________ Ertugrul ______ _ ___________ _______ ______ _____ ______ ________. __________ _______ ___________ _ _______ _ 150-_ ________. _________ ________ _________ _____ __ ____ ________, _____ _______ __________ ________ ______. Burak Ozcivit'in, __ ________ _____ _______ _____ __________ ________ _______, __ ___ _______, _______ _ _______ __ _____________ ________ _ __________ ___________ _______ ___________ ___________, _________ __ _____________ _____ _______ ______ ______, __________ _______ _ _____ Resurrection Osman ___________ __________ _________ _ ___________. _____ _______ ____________ __ ________ ________. _______________ _________ ___ ______ ____, _______ _______ ___________ ______ ___________ _ ___ ______ _____________ __ _____ ________ _ _____ ________ _________. _______ ____ ________ _____ _________, _ __ _____, _____ ___________ Dirilis Ertugrul _________ _________. ________ ________ ________ ______ ______'______ _______ ____.

____ _______ __________ ______?

_________ _ __________ ____________ ________________ __________ TRT Dirilis Ertuulrul, _______ _______________ __ ________ _________, _____________ _________ _ __________ _______ __ ____ __ ____ ______. _____________ ______ _ _____ ________ ________ _____ _____ _______ ______ _______ _______ _____ _______ _ ________ _______. __ _____ __________ __________ _ ______ ________.

_________ _ _____ _____________ _____ _______ ______ ______ ______ __ __________ _ ________ _________ ______ _________: _____ Dirilis Ertugrul, _______ ___________ ________ ___ ____ _______ 65 _____ __ _____ ____ _______ ____, _________ _______ __________ Dirilis Osman _ _______ 2019-2020 __.

___________ Ertugrul _ ______ ______ _______, _____ ____ _________ ______ __________ ________ _______ _ ______ ____________ _ _____ ____, ___ ______ _________ _____ _________ ___ ___________ Ertugrul Bey _______ _ _________ ________ __ _________.

_____ _______ OZCIVIT DIRILIS ERTUGRUL _____ _______?

___ _________ TRT 1 Dirilis Ertugrul Burak Ozcivit'in __ _____, ______ __ _______ ____ _____ ________ ___________ _______, __________ ____ __________ _________ ___________, ____________ _ _____ _____________ ________ ______ ______, _____ _______ ___ __ ____ __________ _______ __ ____ _______.

__________ _______ ________________ __ ____ ______________. _____________ ______ _____________ ______ ____, _______ ________ ______ ___________ ___________ _ ___ __________ ______ _____ ________ _ ________ ____.

________ ___________ _____ ________ _______ _______ _________ ________ __ _______ _______ __ _______________ ___ __ ________ ____________ ______ ____________ _______ _________ _______.

____ ________ _________ ______ ________, _____ __________ ___ _______ ___ ______. ______ _____ __ _________ ______ _____ ______, ______ ______________ ______ __ ___ __________, ___ ____ _____ ______ __ _____ _______.

_______ _________ _____:
__________ _____ (Dirilis Osman) 20 _____
__________ _____ (Dirilis Osman) 20 _____
__________ _____ (Dirilis Osman) 20 _____